Aktualności Aktualności

„Dobre z lasu” to świadectwo jakości i naturalnego pochodzenia surowców

Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Lasy Państwowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów marką „Dobre z lasu” planuje rozszerzyć działalność poprzez udostępnienie możliwości prowadzenia franczyzy naszego flagowego sklepu z dziczyzną, miodami oraz płodami runa leśnego pochodzącymi z polskich lasów. Licząca już prawie 100 lat firma, prowadząc zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, w ramach projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”, gwarantuje dostarczenie najwyższej jakości ekologicznej żywności pochodzącej z zasobów naturalnych zapewniając jednocześnie jej pozyskanie w sposób zrównoważony i niezaburzający funkcjonowania przyrody. Korzystając z oferty Lasów Państwowych, której zrównoważona
i wielofunkcyjna działalność przyczynia się do ochrony przyrody, możemy bez obawy korzystać z najwyższej jakości dostępu do ekologicznej żywności bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego. 

O marce

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniących funkcję społeczno-promocyjną projektu. W naszych sklepach dostępna jest szeroka gama mięsa oraz wyrobów mięsnych z dziczyzny, miody polskie z najlepszych pasiek jak również  różnorodne przetwory z ogromnych zasobów runa leśnego. Głównym założeniem marki jest umożliwienie konsumpcji ekologicznej żywności pochodzącej z zasobów naturalnych, które daje nam las, bez wyrządzania szkody i zaburzenia naturalnej harmonii zasobów przyrodniczych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zachęca wszystkich zainteresowanych do przystąpienia na zasadach franczyzy do marki „Dobre z lasu”. Sklep Dobre z Lasu w założeniu prowadzony jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Operatora wyłania RDLP w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe nadzorowane są przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP).

RDLP w Warszawie zachęca wszystkie zainteresowane Podmioty do przystąpienia do oferty ujętej w opisanym poniżej wariancie na prowadzenie sklepów Dobre z Lasu.

Wariant

Lokal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora. Lokal powinien mieścić się w możliwie najlepszym punkcie handlowym, charakteryzującym się dużym ruchem pieszych i z możliwością zaparkowania samochodu. Operator odprowadza miesięczną opłatę za użytkowanie znaku towarowego Dobre z Lasu (% od obrotu netto). Zadaniem RDLP jest wykonanie oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz nadzorowanie na funkcjonowaniem sklepu. Produkty wprowadzane do obrotu w sklepie Dobre z Lasu muszą być zaakceptowane przez CILP i zgodne z ofertą Dobre z Lasu na stronie internetowej www.dobrezlasu.pl. Operator ma prawo dokonywać zakupów wyłącznie u producentów zaakceptowanych przez CILP. Osoba nadzorująca funkcjonowanie sklepu musi mieć wgląd w raporty sprzedaży sklepu, celem weryfikacji obrotu i odpisu procentowego.

Wsparcie franczyzodawcy (w gestii RDLP):

 1. Oznaczenie zewnętrzne i wewnętrzne sklepu.
 2. Architektoniczny projekt aranżacji sklepu.
 3. Projekt technologiczny.
 4. Wsparcie marketingowe obejmujące:
  1. wsparcie promocyjne przy uruchomieniu sklepu (samplingi, lokalne radio),
  2. materiały promocyjne,
  3. materiały edukacyjne,
  4. ulotki,
  5. konkursy dla klientów,
  6. zakładka na stronie www.dobrezlasu.pl;
  7. Facebook, Instagram,
  8. Udostępnienie sklepu internetowego (przekierowanie do rejonu RDLP),
  9. Realizacja zamówień dla Jednostek RDLP.
 5. Okresowe szkolenia pracowników.
 6. Specjalne ceny zakupu u producentów zakwalifikowanych jako Dobre z Lasu.

Wymagania franczyzodawcy:

 1. Dysponowanie przez franczyzobiorcę lokalem handlowym o powierzchni 55-100 m2
 2. Parking lub miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych
 3. Min. 12 miesięczne doświadczenie w prowadzeniu stacjonarnego sklepu spożywczego
 4. Prowadzenie sprzedaży następujących grup towarowych:
  1. wędliny z dziczyzny (świeże i pakowane);
  2. mięso z dziczyzny;
  3. przetwory mięsne;
  4. przetwory inne;
  5. miody;
  6. soki;
  7. grzyby (suszone i marynowane);
  8. herbaty;
  9. zioła;
  10. owoce runa leśnego;
  11. produkty uzupełniające pochodzenia leśnego;
  12. ryby.
 5. Wszystkie produkty wprowadzone do sprzedaży muszą spełniać wymogi marki Dobre z Lasu opracowane przez CILP we współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
 6. Franczyzobiorca wpłaca miesięcznie określony w umowie % od obrotu netto przeznaczony na fundusz marketingowy.

Po więcej szczegółów odnośnie prowadzonej działalności przez Lasy Państwowe (dostawcy, asortyment) zapraszamy na stronę internetową www.dobrezlasu.pl

Termin i kontakt

Wszystkie Podmioty zainteresowane przystąpieniem do współpracy w ramach marki Dobre
z Lasu prosimy o udzielenie informacji zwrotnej w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres e-mail:
chojnow@warszawa.lasy.gov.pl wskazując wstępną propozycję lokalizacji sklepu oraz przybliżony termin gotowości jego otwarcia.

Osoby zainteresowane współpracą w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Chojnów mogą uzyskać szczegółowe informacje u Pani Zuzanny Tomczak
zuzanna.tomczak@warszawa.lasy.gov.pl, tel. 22 727 54 41; kom. 603 88 38 96