Aktualności Aktualności

Sprzedaż detaliczna drewna, sadzonek i choinek

Zasady sprzedaży detalicznej drewna, choinek i sadzonek prowadzonej w Nadleśnictwie Chojnów

SPRZEDAŻ DREWNA

 • Każde z leśnictw prowadzi sprzedaż detaliczną tylko w wyznaczonym dniu tygodnia, w godz. 8.00 – 10.00 oraz w dowolnym dniu roboczym, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym.
 • Adresy i telefony i dni sprzedaży znajdziesz w zakładce "Leśnictwa" >>
 • Aktualny cennik drewna zamieszczony jest w załączeniu na końcu artykułu
 • Sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (karty płatnicze);
 • Leśniczy po przyjęciu zapłaty wydaje dokument uprawniający do odbioru drewna – asygnatę;
 • Asygnata jest ważna tylko wraz dowodem zakupu drewna (paragon fiskalny bądź faktura);
 • Dowodem sprzedaży jest wręczany nabywcy drewna oryginał paragonu fiskalnego lub - na wyraźne życzenie kupującego – faktura;
 • Oryginał faktury wysyłany jest na adres Klienta (istnieje możliwość osobistego odbioru faktury w biurze Nadleśnictwa, nie mniej - ze względów technicznych - osobisty odbiór faktury jest możliwy w następnym dniu roboczym); możliwe jest też przesłanie e-faktury na wskazany ades e-mail;
 • Faktury wystawiane są wyłącznie w biurze Nadleśnictwa w dniu wystawienia asygnaty (nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia asygnaty), po przesłaniu danych drogą teleinformatyczną z kancelarii leśnictwa do biura Nadleśnictwa.
 • Nabywca ustala z leśniczym termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (14 dni od daty zakupu);
 • Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego okazania asygnaty pracownikowi administracji leśnej (leśniczemu) i bez uzyskania adnotacji o wydatku drewna (data i godzina wywozu);
 • W razie niemożności wywozu w wyznaczonym terminie, nabywca winien uzgodnić telefonicznie nowy termin wywozu;
 • Po okresie 14 dni od daty zakupu administracja leśna nie odpowiada za zakupiony materiał, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu;
 • W przypadku nie odebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna (korowanie) przed szkodnikami

                 Dlaczego 1 mp to nie to samo co 1 m3 ?

 

= 1 mp ( metr przestrzenny )


Ułożone w stos drewno zawiera puste przestrzenie (w tym korę):
Zazwyczaj 1 mp = 0,65 mp (drewno) + 0,35 mp (puste przestrzenie),
stąd 1mp = 0,65 m3 (drewna)
dla graba, buka i świerka (S2A, S2B) współczynnik wynosi 0,70 m3
     zobacz http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_przestrzenny

 

Sprzedaż hurtowa drewna prowadzona jest przez dział techniczny Nadleśnictwa Chojnów w systemie przetargowym

Wszystkie przetargi odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platform internetowych poprzez systemy:Szczegółowe informacje o sprzedaży hurtowej pod tel.:
22 756 72 75, 22 727 57 52, 22 727 54 41

nr wewn. 123 lub tel.kom.: 603 88 72 74

 

SPRZEDAŻ SADZONEK

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest całorocznie w Leśnictwie Szkółkarskim z/s w Jastrzębiu. osoba do kontaktu: Piotr Grabarski tel. (22) 750 41 21, tel. kom. 601 716 163.

 

SPRZEDAŻ CHOINEK

Sprzedaż choinek 2021. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj:

https://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/sprzedaz-choinek-2021

lub pod numerem telefonu: 575 300 275