Aktualności Aktualności

Wizyta Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Szkolenie dla Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

 

W dniach 18 listopada 2021 i 02 grudnia 2021 odbyło się szkolenie zorganizowane i prowadzone przez Nadleśnictwo Chojnów dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Szkolenie obejmowało swoim zakresem w części kameralnej przyczyny powstawania pożarów w lesie, działania systemu obserwacji przeciwpożarowej lasów i monitoringu meteorologicznego, organizacji systemu alarmowo-dyspozycyjnego oraz sprzętu gaśniczego i infrastruktury leśnej umożliwiającej sprawne prowadzenie akcji gaśniczych. W części terenowej zostały pokazane dojazdy pożarowe oraz różne typy drzewostanów, które maja wpływ na powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów oraz pokaz  wykrywania pożarów przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania (DRON).