Aktualności Aktualności

zakończenie konsultacji społecznych HCVF

Ogłoszenie

o zakończeniu konsultacji społecznych

dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

 

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za obszary HCVF.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.