Aktualności Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na wykonanie prójektów budowlanych 3 dróg leśnych.

W dniu 09.08.2021 r. dokonano komisyjnego otwarcia ofert do postępowania na wykonanie projektów budowlanych dla 3 dróg leśnych. Wpłynęły 2 oferty, korzystniejszą złożyła firma: Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, Os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, opiewającą na kwotę 67.650,00 zł brutto. Oferta została przyjęta do dalszej realizacji zadania.