Aktualności Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w
Kraśniczej Woli”


I. ZAMAWIAJĄCY
NADLEŚNICTWO CHOJNÓW
Pilawa, ul. Klonowa 13
05-532 Baniocha
NIP: 123-00-14-006, REGON: 012567080


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z późn. zm.) w szczególności zgodnie z art. 25, 26 ww. ustawy oraz przepisów
wykonawczych.
 

Szczegóły znajdują się w materiałach do pobrania.