Aktualności Aktualności

Zamówienia, przetargi, zarządzenia i decyzje

Informacja o trwających procedurach wyłaniania dostawców towarów i wykonawców usług

Zamówienia, przetargi

Nadleśnictwo Chojnów w celu wyłaniania dostawców i wykonawców usług prowadzi procedury wyboru ofert na podstawie:

  • Zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów z dnia 16.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 ero netto".

Stąd:

    ►  Zapytania ofertowe dotyczące zamówień publikujemy
      w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale "Komunikaty i ogłoszenia


    ► w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) w odniesieniu do zamówień przekraczających wartością kwotę 30 000 €.

         Ogłoszenia i powiadomienia dotyczące zamówień publikujemy
     w https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_chojnow/zamowienia_publiczne

 

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i do składania ofert!

Zarządzenia, decyzje

Nadleśnictwo Chojnów publikuje informację o wydawanych przez Nadleśniczego zarządzeniach i decyzjach. Informacja taka zawarta jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale "Zarządzenia i decyzje".