Aktualności Aktualności

KORNIK OSTROZĘBNY - GROŹNY SZKODNIK

Obserwowane w ostatnim czasie rude i przebarwione korony sosen to w dużej mierze wynik działalności kornika ostrozębnego. Jest to jeden z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.

Owad ten często zasiedla drzewa osłabione w wyniku różnych zjawisk (susza, pożar, zanieczyszczenia przemysłowe, itp.). Szkodnik ten atakuje głównie górne partie drzew z cienką korą i grubsze gałęzie. Jego działalność prowadzi do szybkiego zamierania drzew. Jest jednym z najgroźniejszych szkodników atakujących osłabione sosny.


W celu skutecznego ograniczenia kornika ostrozębnego istotne jest, aby wszyscy właściciele lasów (w tym lasów prywatnych i innych własności oraz Lasy Państwowe)  solidarnie zwalczali w swoich drzewostanach tego groźnego szkodnika. Zgodnie z Ustawą o lasach właściciele lasów są zobowiązani do ochrony lasu, w tym zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.
    
JAK ZAPOBIEGAĆ I ZWALCZAĆ KORNIKA OSTROZĘBNEGO?
Najskuteczniejszą metodą zwalczania kornika ostrozębnego jest systematyczne usuwanie zaatakowanych sosen (wycięcie i wywóz z lasu) oraz utylizacja wierzchołków i gałęzi z tych drzew (wywiezienie poza teren leśny lub spalenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Zgodę na wycinkę drzew w lasach wydaje Nadleśnictwo Chojnów (w powiecie piaseczyńskim) lub właściwe starostwo powiatowe. Ponieważ drzewa z rudymi koronami pojawiają się w ciągu całego okresu wegetacyjnego (ze szczególnym nasileniem od lipca do końca roku), należy jak najczęściej przeglądać drzewostany i miejsca w których kornik już wystąpił, by w porę usunąć pojawiające się drzewa z rudziejącymi koronami. Zaniechanie tych działań może prowadzić do zamierania całych drzewostanów, co w konsekwencji naraża na straty właścicieli lasów.
Szczegółowe informacje dotyczące kornika ostrozębnego i jego zwalczania można uzyskać w Nadleśnictwie Chojnów , Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha tel.: +48 22 756-72-75.


Ulotka na temat zagrożenia ze strony kornika ostrozębnego