Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Chojnów

Leśnicy starają się poprawić jakość i zdrowotność drzewostanów poprzez hodowlę lasu. Hodowla lasu – obejmuje metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych. Zapewnia trwałość i produkcyjność lasów oraz wzrost walorów ekologicznych i biologicznych.


Prace hodowlane ściśle wiążą się z wiekiem lasu. Las jest żywym tworem, rośnie, zmienia się i zależnie od tego na jakim jest etapie rozwoju wymaga innego traktowania. Życie jednego pokolenia drzew jest długie, trwa ok. 120 lat. Dlatego potrzeba było pracy wielu pokoleń leśników aby dobrze poznać jakich zabiegów wymaga las na poszczególnych etapach swojego rozwoju i jak należy je wykonywać aby zapewnić poszczególnym gatunkom jak najlepsze warunki rozwoju.


Leśnicy starają się, aby młode pokolenie lasu było jeszcze piękniejsze i zdrowsze niż poprzednie, dlatego nasiona, z których będzie ono wyhodowane, są zbierane tylko w najlepszych, dojrzałych fragmentach lasu. Sadzonki hodowane są w szkółkach. Leśnicy dbają, aby młode drzewka miały jak najlepsze warunku do rozwoju: nawożą je, podlewają, pielą, a kiedy osiągną odpowiednie wymiary są wyjmowane. Na terenie Nadleśnictwa jest 9,03 ha szkółek. Po opuszczeniu szkółki młode drzewka trafiają do lasu, gdzie są sadzone na uprawach leśnych. W Nadleśnictwie Chojnów sadzi się przeciętnie 438 tys. szt. sadzonek rocznie. Każdy gatunek ma specyficzne wymagania co do żyzności gleby, nasłonecznienia i wilgotności. Wiedza i praktyka pozwala leśnikom na zapewnienie przyszłym lasom trwałości i dobrej jakości, ponieważ tylko drzewostan dopasowany do lokalnych warunków może być zdrowy i istnieć bez przeszkód przez wiele lat, Sadzenie lasu to prace wykonywane zazwyczaj na wiosnę. Jest to bardzo pracowity okres dla leśników. Co roku w Nadleśnictwie Chojnów sadzi się przeciętnie 70 ha lasu. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i celowe, leśnicy starają się doprowadzić do naturalnego odnowienia lasu, wywołując obsiew drzew na powierzchni, na której rosną, lub na powierzchni, z którą sąsiaduje dany fragment lasu. W Nadleśnictwie Chojnów takie działania prowadzi się głównie w drzewostanach sosnowych i dębowych, na powierzchni ok. 3 ha/ rocznie. Taki młody las wymaga ciągłej troski.


Ponieważ w pierwszym okresie życia nawet trawy i rośliny zielne mogą być dla młodych drzewek niebezpieczne, leśnicy dbają, aby nie zagłuszały ich chwasty. Co roku wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne na powierzchni około 200 ha. Są to głównie koszenia chwastów. Gdy drzewka zaczynają się ze sobą stykać koronami, uprawa zaczyna być nazywana młodnikiem. W tej fazie prowadzi się tak zwane czyszczenia. Zabieg ten polega na wycinaniu drzewek chorych oraz drzewek, które nie powinny rosnąć na tego typu glebach, albo takich, które przeszkadzają we wzroście cenniejszym gatunkom. W ciągu roku w Nadleśnictwie Chojnów wykonuje się czyszczenia na blisko 100 hektarach lasu. Faza młodnika trwa do momentu gdy drzewa zaczynają się oczyszczać, czyli „gubić" dolne gałęzie. Gdy proces oczyszczania zacznie przebiegać bardzo intensywnie, wiemy, że mamy do czynienia z drzewostanem dojrzewającym. Drzewa zaczynają wtedy bardzo silnie konkurować o światło, co objawia się bardzo szybkim wzrostem na wysokość. Gdybyśmy pozostali las samemu sobie, to drzewa w nim rosnące stały się bardzo wysokie i smukłe, a co za tym idzie – podatne na wywrócenie przez śnieg zatrzymujący się na ich koronach lub wiatr. Dlatego wykonuje się cięcia nazywane trzebieżami. Dzięki trzebieżom las ulega stopniowemu przerzedzeniu, drzewa mają więcej miejsca do wzrostu, stają się grubsze i odporniejsze. Utrzymuje się też w lesie tylko drzewa najlepszej jakości, najzdrowsze i najpiękniejsze. Przeciętna powierzchnia, na której w ciągu roku Nadleśnictwo prowadzi trzebieże to 600 ha.


Ostatni etap w życiu lasu to faza drzewostanu dojrzałego. Jest to czas, w którym leśnicy zbierają plon swojej pracy i pozyskują drewno. Nie zapominają jednak o potrzebach lasu i dlatego wiele wykonywanych cięć ma na celu zainicjowanie naturalnego odnowienia lasu. Drzewa na danej powierzchni są wtedy usuwane przez wiele lat po kilkadziesiąt sztuk jednorazowo. Prace prowadzi się w miarę jak młode pokolenie się rozwija. Takie postępowanie pozwala uniknąć sytuacji, w której las niknie na jakiś czas z krajobrazu, ponieważ nigdy nie pozostaje powierzchnia całkowicie pozbawiona roślinności leśnej. W naszym terenie tego typu prace są wykonywane na przeciętnej powierzchni około 171 hektarów rocznie.


SZKÓŁKA LEŚNA W NADLEŚNICTWIE CHOJNÓW


Sadzonki leśne hodowane są w szkółkach leśnych. Leśnicy dbają, aby młode drzewka miały jak najlepsze warunku do rozwoju: nawożą je, podlewają, pielą, a kiedy osiągną odpowiednie wymiary są wyjmowane. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się szkółka o pow. całkowitej 903 arów, w tym powierzchnia produkcyjna 460 arów. Szkółka znajduje się na terenie leśnictwa Chojnów, niedaleko Piaseczna. Na szkółce leśnej produkowane są takie sadzonki jak: dąb szypułkowy, buk pospolity, brzoza brodawkowata, klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, olsza czarna, wiąz szypułkowy, świerk zwyczajny, jodła pospolita, modrzew europejski oraz gatunki biocenotyczne takie jak: jarząb pospolity, grusza dzika, jabłoń płonka. Na szkółce rocznie produkuje się ok. 1600 tys. szt. sadzonek.