Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Chojnów

Warunki przyrodnicze i opis lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojnów

Pracownicy każdego nadleśnictwa powiedzą, że ich jednostka "działa w specyficznych warunkach". Wiele w tym prawdy - każde nadleśnictwo różni się od innych warunkami przyrodniczo-leśnymi. Niekiedy jednak różnice w porównaniu z sąsiedztwem są znaczne. Tak jest w naszym przypadku.

W naszym Nadleśnictwie na blisko 2/3 powierzchni występują żyzne gleby. Typowe dla innych okolic Mazowsza słabe gleby wykształciły się jedynie na około 1/3 areału jednostki. Skąd taka różnica? Związane jest to oczywiście z przeszłością geologiczną. Nasza część Niziny Mazowieckiej została przykryta glinami, żwirami oraz pyłami. Tylko niewielkie płaty zostały dodatkowo nakryte nawiewanymi lub nanoszonymi przez wodę piaskami. Oczywiście ilość piasków decyduje o żyzności gleb.

Na żyznych glebach, w warunkach umiarkowanego klimatu, wykształciły się lasy liściaste i mieszane. Miejsca piaszczyste porastają lasy iglaste. Niewielkie zagłębienia oraz doliny rzek i strumieni, wypełnione torfami, porastają olszyny. Tak więc nasze Nadleśnictwo jest bardzo różnorodne pod względem warunków siedliskowych.

Różne siedliska porastają różne gatunki drzew. Przeważa sosna zwyczajna, powszechnia hodowana nie tylko w miejscach dla siebie odpowiednich, czyli w borach. Sadzono ją także na żyznych glebach. Stąd aktualnie 3/4 powierzchni Nadleśnictwa porasta ten gatunek. Wyłącznie na żyznych glebach rośnie dąb szypułkowy (ok. 10% powierzchni) jednak jego udział systematycznie się zwiększa. Nieco mniejszy areał zajmuje brzoza i olsza. Pozostałe gatunki zajmują małe powierzchni ale ich obecność jest równie istotna. Mówimy tutaj o lipie, topolach, wiązach. Inną rolę pełnią gatunki wprowadzane jako urozmaicenie składu gatunkowego lasów bądź doświadczalnie: buka, daglezji, robinii (tzw. akacji), świerka czy modrzewia.

Niższe warstwy roślinności w lasach stanowią krzewy, krzewinki i rośliny runa leśnego, w tym mchy, widłaki i paprocie. Wśród krzewów liczebnością wyróżniają się: kruszyna, leszczyna, bez czarny. Najciekawszym elementem flory krzewów jest wiciokrzew pomorski stwierdzony w rezerwatach Biele Chojnowskie i Uroczysko Stephana (najbardziej na wschód wysunięte stanowiska tego gatunku).

Ogólnie w lasach Nadleśnictwa odnaleziono około 750 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków chronionych. Florę należy zatem uznać za bogatą.

Różnorodność siedlisk przekłada się na liczebność gatunkową zwierząt. Liczby: 1 gatunek gada (zaskroniec), 11 gatunków płazów, około 150 gatunków ptaków i około 40 gatunków ssaków to najważniejsze dane dotyczące większych zwierząt żyjących w naszych lasach. Faunę uzupełniają liczne owady, pajęczaki, skorupiaki i inne bezkręgowce.

********

Więcej o lasach Nadleśnictwa Chojnów można więcej dowiedzieć się w zakładce "Zasoby leśne" >>

********

Poniżej, w załączniku znajduje się szczegółowy opis warunków przyrdoniczych Nadleśnictwa Chojnów.