Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w lasach Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów obejmuje Rejon Hodowlany nr 4. Nadleśnictwo pełni nadzór nad gospodarką łowiecką w 20 obwodach łowieckich dzierżawionych przez nw. koła łowieckie:
Obwód  łowiecki nr 398    - Koło Łowieckie  JELEŃ w Brwinowie
Obwód  łowiecki nr 399    - Koło Łowieckie  HUBERT przy Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 400    - Koło Łowieckie LIS w Lesznie
Obwód  łowiecki nr 414, 437    - OHZ Zarządu Głównego PZŁ  w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 415    - Koło Łowieckie DANIEL w Brwinowie
Obwód  łowiecki nr 416    - Koło Łowieckie BŁONIE w Błoniu
Obwód  łowiecki nr 435    - Koło Łowieckie MIRKÓW w Konstancinie-Jeziornej
Obwód  łowiecki nr 436    - Wojskowe Koło Łowieckie SOKÓŁ w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 438    - Wojskowe Koło Łowieckie PRZYSZŁOŚĆ w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 439    - Koło Łowieckie KUROPATWA w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 449, 463    - Koło Łowieckie ZALESIE w Zalesiu Górnym
Obwód  łowiecki nr 456    - Wojskowe Koło Łowieckie SZARAK w Warszawie
Obwód  łowiecki nr 457    - Koło Łowieckie  CHOJNÓW w Piasecznie
Obwód  łowiecki nr 458    - Koło Łowieckie  OSTOJA w Pruszkowie
Obwód  łowiecki nr 464    - Koło Łowieckie  SREBRNY LIS w Tarczynie
Obwód  łowiecki nr 471, 478    - Koło Łowieckie  POWIŚLE w Górze Kalwarii
Obwód  łowiecki nr 472    - Koło Łowieckie  przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie
1 obwód to obwód łowiecki leśny (obszar leśny zajmuje więcej niż  40% powierzchni obwodu), a 19 obwodów to obwody polne.
W łowiskach występują następujące gatunki zwierząt łownych: łoś (obecnie nie prowadzi się odstrzału tego gatunku), jeleń, daniel, dzik, lis, borsuk, piżmak, kuna (tumak i kamionka), tchórz zwyczajny, norka amerykańska, zając szarak, bażant, kuropatwa (obecnie nie prowadzi się odstrzału tego gatunku), kaczka krzyżówka, gęś gęgawa, łyska, gołąb grzywacz.

Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Chojnów z podziałem na obwody łowieckie.