Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Chojnów
Nadleśnictwo Chojnów
607 614 407
(22) 727 57 52 wew. *8

Pilawa, ul. Klonowa 13

05-532 Baniocha

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów
Sławomir Mydłowski
(22) 727 57 52 (sekretariat)
Zastępca Nadleśniczego
Artur Pacia
(22) 727 57 52 (sekretariat)
Sekretarz
Zuzanna Tomczak
(22) 727 57 52 wew. *671, 603 883 896
Inżynier Nadzoru
Paweł Gugała
(22) 727 57 52 wew. *219, 603 887 273
Inżynier Nadzoru
Paweł Szymański
530 920 600
Główny Księgowy
Aleksander Banasik
(22) 727 57 52 wew. *611, 603 880 082
Kadry
Krystyna Call
(22) 727 57 52 wew. *100, 605 130 451
Stanowisko ds. Promocji i Edukacji, LKP
Sławomir Fiedukowicz
(22) 727 57 52 wew. *681; 603 880 223
kasa
czynna: wtorki 9.00-14.00

Dział Gospodarki Leśnej (Dział Techniczny)

Piotr Turek
specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *335, 603 880 251
Piotr Wojtas
specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa, ochrony p.poż., ochrony przyrody
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *336, 603 887 275
Anna Supruniuk
specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i BHP
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *333, 603 880 334
Krystian Wojewoda
specjalista ds. ochrony lasu i Lasów Niepaństwowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *334, 605-220-172
Krzysztof Pająk
specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *331, 603 887 274
Anna Rybak
referent w dziale technicznym (pozyskanie drewna)
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *332, 605 122 801
Sławomir Fiedukowicz
St.secjalista Służby Leśnej ds. Promocji i Edukacji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *681, 603 880 223

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Pszkit
specjalista ds. administracji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *672, 603 881 236
Halina Pyza
specjalista ds. administracji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *674
specjalista ds. administracji
Bogdan Krzemiński
kierowca
Tel.: 603 405 979

posterunek Straży Leśnej

Paweł Antczak
po. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *221, 603 887 266
Kazimierz Gruszka
strażnik leśny
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *221, 603 887 336

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Jastrzębska
referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *613
Anna Czerniewska
referent ds finansowo - księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *612
Agnieszka Śliwka
referent ds finansowo - księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *673

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych