Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Chojnów
Nadleśnictwo Chojnów
607 614 407
(22) 727 57 52 wew. *8

Pilawa, ul. Klonowa 13

05-532 Baniocha

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów
Sławomir Mydłowski
(22) 727 57 52 (sekretariat)
Zastępca Nadleśniczego
Artur Pacia
(22) 727 57 52 (sekretariat)
Sekretarz
Zuzanna Tomczak
(22) 727 57 52 wew. *671, 603 883 896
Inżynier Nadzoru
Paweł Gugała
(22) 727 57 52 wew. *219, 603 887 273
Główny Księgowy
Aleksander Banasik
(22) 727 57 52 wew. *611, 603 880 082
Kadry
Krystyna Call
(22) 727 57 52 wew. *100, 605 130 451
Stanowisko ds. Promocji i Edukacji, LKP
Sławomir Fiedukowicz
(22) 727 57 52 wew. *681; 603 880 223
kasa
czynna: wtorki 9.00-14.00
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych
Eugeniusz Tokaj
603887267

Dział Gospodarki Leśnej (Dział Techniczny)

Piotr Turek
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *335, 603 880 251
Piotr Wojtas
Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa, ochrony p.poż., ochrony przyrody
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *336, 603 887 275
Anna Supruniuk
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i BHP
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *333, 603 880 334
Magdalena Wąsik
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu i BHP (w zastępstwie)
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *333, 575300275
Krystian Wojewoda
Referent ds. ochrony lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *334, 605-220-172
Krzysztof Pająk
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *331, 603 887 274
Anna Rybak
Referent w dziale technicznym (pozyskanie drewna)
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *332, 605 122 801
Sławomir Fiedukowicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Promocji i Edukacji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *681, 603 880 223

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Pszkit
Specjalista ds. administracji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *672, 603 881 236
Halina Pyza
Specjalista ds. administracji
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *674
Magdalena Czacharowska
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: (22) 727 57 52, 607 614 407
Bogdan Krzemiński
Kierowca
Tel.: 603 405 979

posterunek Straży Leśnej

Paweł Antczak
po. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *221, 603 887 266
Kazimierz Gruszka
Strażnik Leśny
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *221, 603 887 336

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Jastrzębska
Referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *613
Anna Czerniewska
Referent ds finansowo - księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *612
Agnieszka Śliwka
Referent ds finansowo - księgowych
Tel.: (22) 727 57 52 wew. *673

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych