Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W Nadleśnictwie Chojnów każdy znajdzie coś dla siebie. Ścieżki, wiaty, place zabaw oraz "zielone klasy" i dla dużych i dla małych.

SALE EDUKACYJNE

W nowym skrzydle budynku siedziby Nadleśnictwa w Pilawie znajdują się dwie sale: edukacyjno-konferencyjna i wystawowa. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, księgozbiór, liczne eksponaty i pomoce edukacyjne. Obiekt w całości przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych (platforma transportowa i ubikacje dla niepełnosprawnych).

W Eko-Sękocinie (Wolica, Gm. Raszyn, leśnictwo Sękocin), również znajduje się sala edukacyjno-konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, przystosowana do przeprowadzania szkoleń,  warsztatów, konferencji, narad itp.

http://start.lasy.gov.pl/web/chojnow/62


WIATY EDUKACYJNE
Wiata edukacyjna na terenie szkółki leśnej  Stefanów. Jest to duża wiata z przeszklonymi ścianami wyposażona w kominek. Wiata mieści każdorazowo około 50 osób. Odbywają się tutaj zajęcia edukacyjne oraz warsztaty.

Kolejna wiata edukacyjna znajduje się w Eko-Sękocinie.

Na terenie obiektu turystycznego "Zimne Doły" znajdują się 2 duże ("Białostocka" i "Amfiteatr") i 11 małych wiat.


ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE

Ścieżka dydaktyczno-turystyczna znajduje się przy obiekcie turystycznym „Zimne Doły", długość trasy 4,2 km, czas przejścia ok. 2 godzin. Ścieżka wyznaczona przez Nadleśnictwo Chojnów, położona jest na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i przechodzi przez rezerwat „Uroczysko Stephana". Na ścieżce znajdują się pomniki pamięci narodowej poświęcone poległym leśnikom z II wojny światowej.

Ścieżka edukacyjna znajduje się przy biurze Nadleśnictwa, długość trasy 1,5 km, czas przejścia ok. 1 godziny. Ścieżka wyznaczona przez Nadleśnictwo Chojnów, położona jest na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Na ścieżce znajdują się dwa miejsca pamięci narodowej - pomniki poświęcone wydarzeniom 1944 r.

Ścieżki wyposażone są w tabliczki z opisami gatunków roślin blisko rosnących oraz tablice informacyjne opisujące m.in. jak leśnicy pielęgnują, ochraniają czy użytkują las. Ponadto na wyznaczonych trasach znajdują się miejsca wypoczynku (ławki i stoły) i kosze na śmieci.

Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna w Eko-Sękocinie jest to ścieżka przystosowana zarówno dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich), jak również niewidomych. Dzięki utwardzonej nawierzchni oraz opisom w języku Braill'a las jest dostępny dla każdego.