Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów jest zorganizowane według schematu przyjętego dla nadleśnictw w całej Polsce z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i warunków. Aktualnie strukturę organizacyjną i podległości służbowe w Nadleśnictwie Chojnów określa Zarządzenie nr 4 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Nadleśniczy

Na czele Nadleśnictwa stoi Nadleśniczy jednoosobowo odpowiadający za całokształt funkcjonowania Nadleśnictwa. Jego ważną rolą jest reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie powierzonego majątku. Nadleśniczy wykonuje zadania wynikające z obowiązków ustawowych (ustawa o lasach) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe". Wykonuje także obowiązki wynikające z zawartych porozumień np. prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie piaseczyńskim.

Nadleśniczy ma do dyspozycji działy (Dział Gospodarki Leśnej, Dział Finansowo-Księgowy i Dział Administracyjno-Gospodarczy) oraz bezpośrednio podległych pracowników.

Zastępca Nadleśniczego

Bezpośrednio podlegający Nadleśniczemu zastępca kieruje Działem Gospodarki Leśnej (aktualnie zatrudniający 7 osób) oraz specjalistą ds. lasów niepaństwowych. Odpowiada za funkcjonowanie całej produkcyjnej części Nadleśnictwa a więc za zadania wykonywane w ramach hodowli lasu, użytkowania lasu, ochrony lasu, sprzedaży surowca drzewnego, udostępniania lasu i ochrony przyrody. Zastępca Nadleśniczego odpowiada za przeprowadzenie procedur zamówień publicznych.

Ze względu na terenowy charakter gospodarki leśnej kompetencje zastępcy Nadleśniczego wykraczają poza biuro. Kieruje i nadzoruje prace leśniczych w 9 leśnictwach. Leśniczowie z kolei kierują pracą podleśniczych.

W Nadleśnictwie Chojnów aktualnie funkcjonują leśnictwa:

1. Sękocin

2. Chojnów

3. Dobiesz

4. Uwieliny

5. Podkowa Leśna

6. Młochów

7. Bogatki

8. Sierzchów

9. Leśnictwo Szkółkarskie

 

 


 

Główny Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy oraz kierujący nim Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, analiz ekonomicznych, rozliczeń z kontrahentami i pracownikami. Główny Księgowy odpowiada także za terminowe regulowanie należności. W związku z rozległymi zadaniami ma do dyspozycji dwóch pracowników.

Sekretarz

Sekretarz jest kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego. Bezpośrednio odpowiada m.in. za działalność administracyjną Nadleśnictwa, za gospodarkę lokalowo-mieszkaniową oraz za przeprowadzanie inwestycji i remontów.