Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Chojnów

Człowiek doskonale nauczył się korzystać z zasobów lasu. Długo można byłoby wymieniać produkty uzyskiwane w lesie, długo też można wymieniać zastosowania samego drewna. To właśnie ono jest głównym produktem powstającym w toku gospodarki leśnej. Sprzedaż surowca drzewnego, pochodzącego z różnego rodzaju cięć, to główne źródło naszego dochodu. Nadleśnictwo Chojnów rocznie pozyskuje (czyli wycina i przygotowuje do sprzedaży) ok. 40 tys. metrów sześciennych drewna. Ilość ta została określona w Planie Urządzenia Lasu a precyzyjniej jest to roczny rozmiar wynikający z 10-letniego limitu 400 tys. m3 pozyskania drewna.

Drewno pochodzi w drzewostanów młodych, średniowiekowych i starszych. Niekiedy już zabiegi pielęgnacyjne w młodnikach związane są pozyskaniem drewna - co prawda słabej jakości i o małych wymiarach ale chętnie wykorzystywanym jako opał. Wraz ze wzrostem wieku lasu i kolejnymi zabiegami pielęgnacyjnymi pojawiają się coraz bardziej wartościowe użytki - drewno średniowymiarowe użytkowe, "papierówka", grubsze drewno opałowe... W sprzyjających warunkach udaje się uzyskać surowiec tartaczny lub nawet tzw. "drewno cenne" czyli surowiec do specyficznych zastosowań np. do produkcji oklein. Użytkowanie zrębowe, kończące cykl produkcyjny, to moment w którym otrzymujemy najlepszy surowiec - drewno tartaczne dobrej, wyselekcjonowanej jakości oraz o dużych rozmiarach. Oczywiście najlepsze drewno zostaje sklasyfikowane jako "cenne" a fragmenty drzew o mniejszych średnicach i z wadami staje się drewnem opałowym czy zwyczajną "papierówką".

W Nadleśnictwie Chojnów drewno jest pozyskowane ręcznie z użyciem pilarek spalinowych. Ścinka drewna, obcinanie gałęzi i przerzynanie poprzeczne wykonywane są przy użyciu tych urządzeń. Próby pozyskania maszynowego, z użyciem wysokowydajnych głowic ścinkowych (tzw. harwesterów), miały miejsce w leśnictwach Podkowa Leśna i Sierzchów. Jednak ze względów ekonoimicznych i technicznych nie ma większych szans na zmianę technologii wykonywania tych prac poprzez zastosowanie tego typu maszyn.

Drewno ścięte i przecięte jest transportowane do miejsca sprzedaży - najczęściej składnicy przy drodze leśnej. W przypadku drewna średniowymiarowego (tzw. "metry", "sztaple" lub "wałki") w tym celu wykorzystywane są ciągniki mechaniczne z przyczepami przystosowanymi do przewozu drewna. Ładunek i rozładunek wykonywany jest ręcznie lub przy pomocy chwytaka. W przypadku drewna tartacznego ("dłużyce") drewno jest wleczone przez ciągniki po szlakach zrywkowych a następnie równolegle mechanicznie układane na składnicy. Taki transport z miejsca ścięcia do miejsca składowania i sprzedaży nazywamy zrywką.

Drewno pozyskane jest ewidencjonowane - podlega pomiarowi, ocenie, rejestracji i oznakowaniu poprzez naniesienie plastikowej płytki oraz cechowego znaku "LP". Jako pozyskany a niesprzedany produkt zmagazynowany w lesie znajduje się pod ochroną Służby i Straży Leśnej.

Oprócz drewna w lasach Nadleśnictwa są pobierane są inne użytki. Mają one duże znaczenie jednak nie stanowią istotnego źródła przychodów. Mówimy tutaj o sprzedaży choinek i stroiszu.

Lasy Nadleśnictwa, jako lasy Skarbu Państwa, są dostępne dla każdego. Można w nich na własną rękę użytkować owoce runa leśnego oraz owoce krzewów. Można także swobodnie zbierać grzyby. Nadleśnictwo Chojnów nie prowadzi działalności na tym polu ale udostępnia las wszystkim amatorom "leśnych bogactw". Ograniczenia wynikają jedynie z zakazów wstępu do niektórych części lasu.