Miejsca i obiekty

Podpowiedź do zagadki w punkcie nr 10 ścieżki "Na azymut" zlokalizowanej w leśnictwie Sękocin.

"Zimne Doły"

Informacje dotyczące obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego Zimne Doły k/Zalesia Górnego

Ścieżka biegowa w Lesie Chojnowskim

We wrześniu 2014 roku Nadleśnictwo Chojnów przygotowało na obszarze Lasów Chojnowskich trasy biegowe pod wspólną nazwą "Wolność jest w naturze". Wydarzenie to miało związek z 25. rocznicą wyborów czerwcowych i zapoczątkowanych nimi przemian ustrojowych w Polsce. Uroczyste otwarcie w obecności Ministra Środowiska miało miejsce 13 września 2014 r.